Позоришна представа

Библиотека 17. септембар организовала је за ученике наше школе едукативну представу ,,Весело позорје“. Ученици су имали прилику да се упознају са елементарним појмовима из позоришне уметности и да учествују у представи.

Advertisements

УНИЦЕФ честитке

Ученици наше школе су се и ове године укључили у акцију продаје УНИЦЕФ честитки.

„50% за школу + 50% за УНИЦЕФ = 100% за децу Србије“

Овом акцијом помажемо и деци Србије која преко УНИЦЕФ-ових програма добијају помоћ.

„>„>

геометрија

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _________________________________

ГЕОМЕТРИЈА
(десетоминутна провера)

1. Основна јединица за мерење дужине је метар. Мање јединице од метра су: ______________________, ____________________________ и _______________________________________.

1 m = ______dm 1 dm = _____cm
1m = _____ cm 1 dm = ____ mm
1 m = _____ mm 1cm=______ mm

2. Изрази у датим јединица мере:
2 dm = ___ cm 30 cm = ____ dm 1 dm 4 cm = ____cm 2 m = ___ dm 100 dm = ____ m 8 dm 3 cm = ____ cm
3 m = ____ cm 10 cm = ____ dm 100 cm = __ m 1 m 5 dm=____ dm

3.Нацртај две праве које се секу и обележи тачку пресека.

4. Нацртај дужи AB = 3 cm и CD= 4 cm .

Фер плеј турнири

У ОШ ,,Бранко Радичевић“ одржани су Фер плеј турнири – одбојка
и фудбал.
ОДБОЈКА: девојчице VII 2 прво место
ФУДБАЛ: VIII 2 прво место

У такмичењу школа на територији општине Мали Зворник наше девојчице су најуспешније.

Циљ ових турнира је промовисање спорта, сарадње, толеранције и фер плеј односа у школи и у спорту. Кроз ове спортске догађаје промовисана је и фер игра, другарство и ненасиље.

http://www.unicef.rs/files/fer-plej.pdf

Ускоро ћемо започети акцију продаје УНИЦЕФ честитки-укључите се и ВИ!

САВЕТИ

Пет савета за обраћање деци током учења и игре засноване на учењу

Ево неколико савета за комуникацију са ученицима током учења и игре засноване на учењу!

1. Користите речи које деца још не знају

Деца већину речи уче случајно. Пошто проводе велики део времена у школи васпитачи, учитељи и наставници имају озбиљну могућност за јачање њиховог речника. Ипак, када разговарамо са малом децом може нам се чинити примамљиво да користимо речи за које мислимо да ће их најлакше разумети. Али, треба да размишљамо на овај начин – ако их не излажемо речима које још не познају, они неће развити речник који ће им касније бити користан током говора, читања или писања на вишем нивоу. Зато треба да користимо богат речник као део нашег свакодневног комуницирања и инструкција. Никада није рано да излажемо младе ученике ,,великим речима”.

2. Постављајте добра питања

Учитељи и наставници треба да промовишу вештине размишљања и самосталног учења. Ако постављамо затворена питања(која имају само један одговор), ми ограничавамо оно што ученик може да научи. Уместо тога, наша питања треба да подстакну ученике да се укључе и дубље размисле о сопственом учењу.

Када долазе узбуђени да нас обавесте, рецимо, да су нешто успешно урадили, ми бисмо им могли поставити нека питања да бисмо подстакли размишљање – на пример: ,,Шта би се десило када би…., рецимо, променили неки од услова задатка?“ или, док један ради другог питати: ,,Да ли је то добро и да ли би он урадио другачије и како?“ и слично.

Већина питања током дана би требало да буду отворена питања која подстичу ученика на размишљање. Па чак и кад питање има само један одговор боље је одговорити: ,,Тако је! Реци ми како си то знао?“ него само: ,,Тачно!“

3. Подстичите решавање проблема

Лако је понудити одговоре ученицима када настану проблеми током решавања задатака или савладавања вештине. Али, гледајући кроз дужи временски период, боље их је охрабривати да сами проналазе решење проблема.

Ако дете каже: ,,Не могу ово да урадим или решим!“- наш први инстикт може да буде да му покажемо на који начин се то ради. Међутим, исправније би било усмерити га у размишљању. Наравно овакав приступ захтева стрпљење. Ученику треба дати довољно времена за решавање.

4. Подстакните ученика да размишља о свом понашању

Истраживања су показала, а и сва искуства особа које су укључене у процес едукације деце, указују на то колико способност или неспособност самоконтроле може позитивно или негативно да утиче на едукативно искуство. Док су још мали, ученици треба да уче да се усредсреде на задатке и да истрају у решавању чак и онда када их то фрустрира.

Шта то значи за њихове едукаторе? Како би требало комуницирати с децом да би се повећавао њихов ниво самоконтроле?

Треба их кроз разговор наводити да сагледавају своје поступке и да постану свесни свог понашања.

При комуникацији на овај начин помажемо младим ученицима да разумеју зашто је потребно да поштују правила и како то да чине. Наводити их, поучавати да схвате последице својих поступака боље је него само рећи им како да се понашају.

5. Планирајте игру унапред да бисте је учинили што сврсисходнијом

Игра је моћно средство учења код млађе деце. Зато, када је у питању учење кроз игру, треба на то гледати као на лекцију – припремити се за њу као за било коју другу лекцију. Планирање нам помаже да одаберемо најбоље речи које бисмо користити током игре, размислимо о улози и намени конкретне игре, те је у складу с тим усмеравамо.

вежбамо

Трећа провера знања
1. Допиши име писца или назив текста у табели:
Писац / врста текста Текст
Драган Лукић
Два јарца
Руска народна басна
Лакоми мечићи
Милош Мацоурек
Марко Краљевић и орао
6

2. Напиши шта значе ове речи:

-лаком_______________________________________________________________

-долама______________________________________________________________

беседити_____________________________________________________________

-учтиво_______________________________________________________________

3. Особине мечића у тексту ,,Лакоми мечићи“_______________________________

4. Препиши правилно реченице и на крају стави одговарајући знак:

Јелилисицајелакашуугостима _________________________________________

Незнамјернисамдобронаучио ___________________________________________

5. Какве су ове реченице по облику?
Хладно ми је! _______________
Нећемо путовати сутра. __________________

6. Из реченице издвој:

-самогласнике:___________________
Мечићи су лакоми. -сугласнике:______________________

7. Одвој усправним линијама слогове у речима,а затим их разврстај у табелу:

УЛИЦА, ШКОЛА, ДРВО,ДАН, ЗАПАЖАМО

једносложне двосложне тросложне четворосложне слоготворно р

8. Допиши шта је потребно:

У ђачкој торби сваки дан носим читанку математику свеске перницу марамице

Вода и ваздух

1. Вода је ___________________________________________
2. На који начин жива бића уносе ваздух у организам?
3. Шта је ветар?
4. Вода се јавља у _________ стања: ______________, _______________ и _____________.

5. Промене стања воде настају под утицајем _______________.

6. Загревањем воде на 100° С вода прелази из течног у _______________ стање.

7. Вода у гасовитом стању је ____________________.

8. Хлађењем воде на 0° С вода прелази из течног у _______________ стање.

9. Вода у чврстом стању је ____________________.

7. Ваздух је у градовима загађен због:

а) много зеленила б) аутомобила в) зграда
г) цвећа д) фабрика
10. Како се осећамо и како изгледамо када у ваздуху нема довољно кисеоника?
11. Објасни кружење воде у природи!