Књиге

Нови наслови у школској библиотеци!

Више о томе на блогу школе http://osnovcimalogzvornika.wordpress.com/

Advertisements

Ново на заједником блогу

На   http://zajednodonovihznanja.blogspot.com/   заједничке презентације о именицама и глаголима, али  и   нови постови и песме  наших дугара о годишњим добима.

Проблемски задаци

  1.     Брат и сестра су пре 15 година имали заједно 15 година. Колико година ће имати заједно за 15година ?
  2.   Три радника ураде неки посао за 10 сати. За колико сати ће исти посао урадити пет радника ?
  3.   Мира је за 7 kg јагода платила исто колико и за 9 kg трешања. Колико коштају јагоде, ако је килограм јагода за  4 динара скупљи од килограма трешања ?
  4.   На једној позоришној представи било је 429 гледалаца. Колико је било мушкараца, а колико жена ако на сваких   5 мушкараца долази 8 жена ?
  5.   У једној основној школи на свака два дечака има три девојчице, а на сваких  десет дечака има један наставник.  Колико има у тој школи ученика, а колико наставника, ако је у тој школи укупно 312 ученика и наставника ?
  6.   Милан је пошао за Јованом, који се налазио 30 m испред испред њега. Миланов корак има дужину 85 cm, а Јованов 75 cm. Колико корака треба да направи Милан да би стигао Јована ?
  7.   Растојање од 120 m ној претрчи за 12 sec, коњ за 10 sec, а антилопа за 6 sec. Ако трчећи сви истовремено стигну на циљ и ако је трка трајала 20 секунди, на ком је растојању од циља био свако од њих на почетку трке ?
  8.    Новчаницу од 100 динара треба разменити новча-ницама од 2 динара и 5 динара, тако да укупно буде 32 новчанице. Колико којих новчаница има ?
  9.   У једном кавезу су били зечеви и фазани при чему је избројано укупно 200 ногу и 70 глава. Колико је било зечева, а колико фазана ?
  10.   На тесту из математике требало је решити 10 задатака. За сваки решен задатак ученик добија 4 бода, а за сваки нерешен задатак губи 3 бода. Колико задатака је тачно решио ученик ако је на крају имао 19 бодова ?

Припреме за општинско такмичење

Дешифровање рачунских операција  састоји се у откривању арапских цифара на основу неке тачно изведене рачунске операције ( сабирања, одузимања, множења или дељења).   Непознате цифре се обележавају звездицама (*) или словима. Ако  су непознате цифре означене словима подразумева се да једнаким словима одговарају једнаке цифре.
1. Дешифруј  сабирање:            А + БА+ ББА = АБЦ
Помоћ:   Најпре  сабирке запиши овако:
А
Б А
+ Б Б А
______
А Б Ц

Одмах се уочава да је А > Б прецизније: А = Б + 1. То је могуће само ако је Б = 8 и А = 9. Тиме је одређено

и Ц = 7.   Дакле :    9 + 89 + 889 = 987.

2.  Дешифруј  једнакост: ** × * − * = 2.
Помоћ:   Резултат може бити једноцифрен само ако је производ    ** × *    двоцифрен.   Од овог производа одузимамо једноцифрен број,   који може бити највише 9,    па производ    ** × *     не може бити већи од 11.
Имамо два решења која задовољавају ове услове. То су:
10 × 1 − 8 = 2 и 11 × 1 − 9 = 2.

3.   Дешифруј  једнакости:

a)             АВС + ВСА + САВ = 1998 ;

b)             АВВВ  –  А = 1998  ;

c)             ААА  ×  АВ  =  1998 ;

d)             1998 :  А  = ВВВ .

4.     Реши бројевне ребусе :

a)             ААА + ВВВВ = 1999 ;

b)             АААА – ААВ = 1999 ;

c)             АВВВ ×  А = 1999 ;

Још неки занимљив задачић ( мислим да помоћ није потребна):

5.  При сабирању неколико бројева ученик је направио следеће грешке:   у једном сабирку цифру јединица 2, заменио је са 9,    цифру десетица   4 са 7    и цифру стотина   8 са 3.   За колико је промењен тачан збир ?

6.   За три месеца Нада је за слаткише потрошила 800 динара. 1. и 2. месеца је потрошила 550 динара, а 2. и 3. месеца 520 дин.  Колико је динара Нада сваког месеца потрошила за слаткише?

7. Одреди три природна броја таква да је збир првог и другог 242, другог и трећег 228, а трећег и првог 230.

8.На олимпијади спортисти су освојили 47 медаља, 36 сребрних и бронзаних, а 27 златних и сребрних. Колико је којих медаља било?

9. Одреди четири двоцифрена броја таква да је збир првог, другог и трећег 102, другог, трећег и четвртог 141 , првог, другог и четвртог 129, а трећег, четвртог и првог 123.

Кенгур без граница

Такмичимо се  20. марта  2014. године (трећи четвртак у марту) у 10.00 часова

Провежбајте задатке који су рађени раније на такмичењу:

2013

2012

2011

2009

2008.

2006.

2005

Последњи дан за пријаву је 28. фебруар 2014. године.

Нека и код нас, као у целом свету, током такмичења буде празник математике.

 

Припреме за општинско такмичење

1.  Дешифровати одузимање  **** –  4  = ***, записујући одговарајуће цифре уместо звездица. Колико различитих решења има дати бројевни ребус ?

2. Дешифруј  разлику  **** – *** = 4 . Свака звездица представља једну цифру. Нађи сва решења.

3. Које цифре стоје на место звездица ? Реконстуисати дато сабирање и одузимање.           а )     ***             б )   ****

+ ***                  –   ***

1997                          1

4. У задацима који следе уместо слова треба написати одговарајуће цифре тако да различитим словима одговарају различите цифре и једнаким словима одговарају једнаке цифре, при чему су све наведене операције тачно извршене:

а)          А     б)      ААА      в )        А      г)         А        д )   АА       е )  АБЦ

АА          +     АА                АА          +   АА           +  АА          +   БЦ

+  ААА              4 Б Б         +   ААА           1  0 8            1 А 8             5ЦЦ

6 1 5                                      8 6 1

5. Дешифровати једнакост ** х * – * = 2. Свака звездица представља једну цифру. Нађи сва решења.

6. Које цифре се крију иза звездица?

* + 7 = *5                    * = ?        * = ?

Пази, рачун мора да буде тачан!    __+ __ =  __

7. Коју цифру представља звездица у овом „рачуну“?  АБ + * = АБ      * = __

8. Ако једнака слова представљају једнаке цифре,

а различита слова различите цифре, какво сабирање

је овде представљено:    А + Б = АВ

А = __      Б= __     В= __     Израз је ___ + ___ = ___

9. Једнаким цифрама одговарају једнака слова,

а различитим цифрама различита слова.

Одгонетни овај рачун:     АБ + БА = 33

Дешифруј сабирања:    а)  А + А = Б0             А= __        Б = __

б)  А + А = Б6             А= __        Б= __

в)  6 + * = *0               * = __        * = __

Село некад

За оне који желе да знају више:

“Винча – насеље првих земљорадника“ и “Средњовековно село“ (издавач Креативни центар)

http://www.scribd.com/doc/77675228/Nenad-Tasic-Vinca-Naselje-Prvih-Zemljoradnika

http://issuu.com/kreativnicentar/docs/srednjovekovno_selo