Пробна верзија

http://trecaci.flipsnackedu.com/browse/fcmyhafn

Advertisements

Вежбамо

1. Користећи шестар, нацртај кружницу чији је центар тачка  А, а  полупречник  3 cm 5 mm.

2. Користећи шестар, нацртај кружницу чији је центар тачка  К, а пречник  60 mm.

3.Нацртај дуж  АB =  25 mm и дуж   CD = 4cm, а затим их сабери надоветујући их помоћу шестара на правој а.

4. Помоћу троугла и шестара нацртај правоугаоник страница 4cm и 3 cm.

5. Помоћу троугла и шестара нацртај квадрат чија је  страница 2 cm  5mm.

6. Израчунај обим правоугаоника ако су његове странице 9 dm   и  6 dm.

7. Израчунај обим квадрата ако је његова страница 7m .

8.  Обим квадрата је 28 cm. Израчунај  дсужину странице тог квадрата .

9. Израчунај ширину  правоугаоника, ако  је његова дужина 6 cm, а  обим 32 cm.

10. Дати су један квадрат и један правоугаоник. Страница квадрата је а=35cm, а странице правоугаоника су а=25cm и b=12cm. Да ли има већи обим квадрат или правоугаоника и за колико?

11. Ако правоугаоник и квадрат имају исти обим, а дужина страница правоугаоника је   а=11 и b=25, колика је дужина странице квадрата?

12. На часу физичког  ученици трећег разреда су трчали   три пута   око  игралишта  дужине   25m   и ширине   18m .  Колико су метара претрчали?

13. Треба  урамити слику облика правоугаоника чије су странице 25 cm и 350mm. Цена једног центиметра рама је  10 динара.Одреди укупну цену тог рама.

14. У једној просторији квадратног облика чија је страница 6 m налази се тепих који је удаљен 1mод зида са свих страна. Одреди обим овог тепиха.

15. У собу квадратног облика треба поставити подне лајсне. Колико је метара лајсни потребно ако је страница ове собе 7 m?

16. Квадрат има странице дужине 17 cm, а правоугаоник има странице дужине 1 dm 6 cm. Чији је обим већи и за колико?

17. Двориште квадратног облика ограђено је жицом укупне дужине 282 м. Колика је дужина једне стране тог дворишта?

преузимање (11)

Кенгур без граница

Резултати:

1. Вујковић Милица

2. Ивановић Михаило

3. Вујановић Ђорђе

4. Илић Михаела

5. Липовац Вук

6. Шрндић Џенана

7. Спасеновић Константин

8. Перић Марија

9. Томић Ана

Браво!

Светски дан књиге и ауторских права

 Србија и земље широм света обележавају Светски дан књиге и ауторских права. Ми ћемо наредних дана имати часове у школској библиотци у циљу популарисања библиотеке, књиге и читања. Припремите се да препоручите неке занимљиве књиге за читање.

3 1 2

 

Дневнике читања понесите ОБАВЕЗНО!!!

Обим правоугаоника и квадрата

1. Израчунај  обиме:
а)  правоугаоника                            б)  квадрата
а = 34mm      b = 56mm                 а = 17m

2. Колика  је  дужина  странице  квадрата  чији  је  обим  472 mm?

 1. Kолико износи обим правоугаоника ако је страница а= 5 cm, а страница b=3 cm?
 2. Kолико износи обим правоугаоника ако је страница а= 12cm, а страница b=3 dm?
 3. Израчунај обим правоугаоника ако је дужина странице а= 4cm, а дужина странице b= 9 cm.
 4. Kолико износи обим правоугаоника ако је страница а= 7 cm 5 mm, а страница b је за 6 cm дужа од странице а?
 5. Израчунај обим правоугаоника ако је дужина странице а= 12 cm, а дужина странице b= 8 cm.
 6. Израчунај обим правоугаоника ако је дужина странице а= 3 dm, а дужина странице b= 17 cm.
 7. Израчунај колико износи дужина странице а, ако знаш да је обим 70 cm, а дужина странице b=15 cm.
 8. Израчунај обим правоугаоника ако је дужина странице а= 38 dm, а дужина странице b је дупло дужа од странице а.
 9. Израчунај обим квадрата ако је а= 4cm.
 10. Израчунај обим квадрата ако је а= 11cm.
 11. Израчунај страницу а. ако је обим квадрата 32 cm.
 12. Израчунај обим квадрата ако је дужина његове странице 5 cm.
 13. Израчунај обим квадрата ако је дужина његове странице 12 cm.
 14. Израчунај колико износи дужина странице а, ако је обим 60 cm.
 15. Дате су фигуре правоугаоника и квадрата. Квадрат има странице дужине 17 cm, а правоугаоник има странице дужине 1 dm и 6 cm. Чији је обим већи и за колико?
 16. Двориште дужине 9 m квадратногоблика потребно је оградити. На свака 2 m долази по један стуб. Колико је метара ограде и стубова потребно да би се оградило двориште?
 17. Нацртај квадрат уз помоћ троугаоника и лењира чија је страница 5 cm 5mm.
 18. Нацртај правоугаоник уписан у кружницу чији је полуптечник 5 cm 5mm.
 19. Двориште квадратног облика обима 140m ограђено је са три стране гвозденом оградом. Колико је ограде потребно за ограђивање овог дворишта?
 20. У једној просторији квадратног облика чија је страница 5 m налази се тепих који је удаљен 1m од зида са свих страна. Одреди обим овог тепиха.
 21. Једна школа правоугаоног облика чије су странице 22 m и 41 m проширена је са јдне стране за 11 m. Колики је обим дозиданог дела зграде?
 22. Израчунај обим правоугаоника чија је једна страница 10 dm, а друга страница је дупло краћа.
 23. Израчунај колико износи једна страница правоугаоника, ако знаш да је обим 1 m и да је једна страница  4 пута дужа од друге.
 24. У собу квадратног облика треба поставити подне лајсне. Колико је метара лајсни потребно ако је страница ове собе 7 m?
 25. Ако метар украсне траке, коју треба поставити обимом на зид, кошта 20 динара, колико је потребно новца за собу страница 6 m ?
 26. Збир дужина две странице је 30 cm. Једна страница је 5 пута дужа од друге. Одреди колики је обим ове фигуре.
 27. Дати су један квадрат и један правоугаоник. Страница квадрата је а=35cm, а странице правоугаоника су а=25cm и b=12cm. Да ли има већи обим квадрат или правоугаоник и за колико?
 28. Ако правоугаоник и квадрат имају исти обим, а дужина страница правоугаоника је а=11 и b=25, колика је дужина странице квадрата?
 29. Обим правоугаоника је 64cm. Обим другог правоугаоника је упола мањи, а дужина једне странице је а=8cm. Колика је страница b?
 30. Израчунај обим правоугаоника чије су странице 10cm и 15cm.
 31. Ширина правоугаоника је 28mm  , а дужина је за 7mm  већа од дужине. Израчунај обим правоугаоника.
 32. Дужина стазе је 350cm , а ширина 140cm . Израчунај обим стазе.
 33. Тата жели да урами слику чија је дужина 1m 5cm, а ширина 98cm . Које дужине треба да купи летву?
 34. Обим правоугаоника је 16cm , а дужина 7cm . Израчунај ширину.
 35. Обим терена је 300 метара. Дужина терена је 100 метара. Колика је ширина терена?
 36. Колика је дужина жице потребна да би се оградила башта облика правоугаоника дужине 10m и ширине 5m?
 37. Дужина правоугаоника је 80mm. Она је за 20mm дужа од ширине. Израчунај обим правоугаоника.
 38. Дужина странице квадрата је 6cm, а правоугаоника 10cm и 2cm. Упореди њихове обиме.
 39. Игралиште облика правоугаоника дужине 25m и ширине 16m ограђено је двоструком жицом. Колико је метара жице утрошено?
 40. Ученик обилази ивицом учионице. Његов корак је 6dm. Учионица има дужину 8m и ширину 4m. Колико корака начини ученик кад обиђе једном учионицу?
 41. Ливада је ограђена жицом. На сваких 5 метара је стављен бетонски стуб. Колико стубова има ако је ливада квадратног облика дужине 70 метара?
 42. Обим кошаркашке табле је 574 m. Дужина странице а=181 cm. Израчунај дужину странице b.
 43. Када један ватерполо играч преплива три пута ширину базена укупно преплива 60m, а када преплива два пута дужину базена укупно преплива исто 60m. Израчунај обим терена за ватерполо?
 44. Ливада је ограђена жицом. На сваких 5 m је стављен бетонски стуб. Колико стубова има ако је ливада квадратног облика дужине 70 m?
 45. Ширина повртњака облика квадрата је 25 m, а његова дужина је за 15 m већа од ширине. Колика је дужина ограде око повртњака?
 46. Треба да се огради повртњак облика квадрата. Једна страница повртњака дужине 24 m већ је ограђена. Колико је још метара ограде потребно да се огради цео повртњак?
 47. Дечије игралиште облика правоугаоника је имало дужину 45 m,  ширину 30 m. Продужено је за 10 m. Колико метара ограде је потребно да се сада огради?
 48. Клизалиште облика правоугаоника је имало дужину 52 m и ширину 35 m и било је ограђено. Дужина клизалишта је удвостручена и проширено је за 15 m. Колико метара ограде треба докупити да би се оградило цело клизалиште?

 

Хвала мамама

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Хвала свим мамама које су одвојиле време за данашње дружење!

Хвала колегиници Биљани Машановић што нам је показала  део својих  рукотворина и начин израде осликавања јаја !