Стандарди

Стандарди  су  прецизни искази који описују кључне компетенције које ученици треба да изграде након четворогодишњег изучавања одређеног наставног предмета .

Образовни стандарди  су описи способности, знања и умења из неког предмета које очекујмо од ученика на одређеном образовном узрасту и  нивоу постигнућа у оквиру тог узраста. To су конкретне листе знања, вештина  и способности  које ученици треба да поседују на крају школске године или након завршеног четвртог разреда:

српски језик

математика

природа и друштво

Основни ниво чине стандарди којима су описани  захтеви који представљају базични или основни ниво знања, вештина и умења. Очекује се да ће скоро сви, а најмање 80% ученика постићи тај ниво. На базичном нивоу налазе се  темељна предметна знања и умења, неопходна за сналажење у животу и наставак учења. Овде су смештена она знања и умења која нису једноставна, али су тако темељна да заслужују посебан напор, који је потребан да би њима овладали готово сви ученици.

Средњи ниво  чине стандарди којима су описани  захтеви који представљају средњи ниво знања, вештина и умења   и  описују  оно што просечан ученик може да достигне. Очекује се да ће око 50% ученика постићи или превазићи средњи ниво.

На напредном нивоу  се од ученика очекује да анализира, упоређује, разликује, критички суди, износи лични став, повезује различита знања, примењује их и сналази се у новим и нестандардним ситуацијама. Знања и умења са овог нивоа су трансферна, пре свега за наставак школовања. Очекује се да ће око 25% ученика  постићи тај ниво

Advertisements

Правила

На  Наставничком већу наставници су донели  своја правила понашања. Прикупљена правила су обједињена на састанку Школског Тима у следећа:

 

Правила понашања наставника:

v  Одговорно се понашамо према раду и поштујемо личност ученика

v  Стварамо позитивну атмосферу

v  Међусобно се поштујемо и уважавамо

v  Толеранрни смо према различитим мишљењима и ставовима

 

Родитељски састанак

Поштовани родитељи позивам Вас да у четвртак у 15 и 30 дођете на први родитељски састанак у овој школској години.

Дневни ред:

-Избор Савета родитеља

-Календар рада и распоред часова

-План и програм за трећи разред

-Формирање правила

-Штампа, кухиња…

-Попуњавање анкетних листића

-Предлози за унапређивање међусобне сарадње

Представа Форум театра

У оквиру пројекта  ,,Школа без насиља“  Форум театар наше школе припремио је представу за родитеље  и ученике  коју ће извести  у  петак, 28. јуна 2013. након одржаних родитељских састанака.

Фотосинт

Наш први фотосинт.

Photosynth је програм за креирање тродимензионалних приказа објеката.

Ако желите урадили  свој синт потребно је креирати налог ,  инсталирати на свој рачунар одговарајућу апликацију  и помоћу ње постављати своје синтове. Регистрација и преузмиање апликације врши се на адреси: http://photosynth.net/create.aspx

Погледајте  синтове (тродимензионалне галерије)  можете добити идеју са свој синт.

Потребно је да снимите велики број фотографија, својим фото-апаратом или мобилним телефоном, из различитих углова и уз  преклапање (детаљније информације и упутство имате овде).