Музичко

Да се подсетимо шта смо научили из музичке културе:https://sway.com/s/k_6ZMMSx6lSEJ1JA/embed„>https://sway.com/s/k_6ZMMSx6lSEJ1JA/embed

Advertisements

Музичка култура

1. Спој правилно име композитора са композицијом коју је компоновао:

Камиј Сен-Санс                                                       Бумбаров лет

Николај Римски Корсаков                                       Марш на Дрину

Едвард Григ                                                               На дрвеном коњу

Роберт Шуман                                                           Марш патуљака

Станислав Бинички                                                 Карневал животиња

2. Ноте су________________________________________________________________

Напиши знак за : – четвртину ноте_____

-осмину ноте   _______

Лук означава да се ноте које су њим везане ___________________________________.

3. Смењивање тонова различитог трајања и јачине назива се ____________________.

4. Шта је народна, а шта уметничка музика?

5. Динамика је _____________________________________________________________

p -__________________             mf -__________________          f-_________________

6. Линијски систем има ___линија , а празнина___.Броје се ____________________На почетку линијског система пише се_____________________________, а одмах иза њега______________ _________.  Нота СОЛ  се пише   на ___________________, а нота МИ_____________________

Низ тонова одређеног ритма и тонске висине назива се________________________.

7. Металофон је ___________________________________________________________________

8. Блок флаута  је___________________________________________________________________

Игрице

Рачунске операције:

http://igrezadecu.com/edukativne/

Математика,  музичка култура,  енглески језик, свет око нас:

  http://www.brainpopjr.com/games/ 

http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities.html

http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/materialproperties.html